Політика конфіденційності

1. Основні поняття

Сайт – Інтернет-сайт psyvoloshyna.com.

Власник сайту – ФОП Волошина Надія Олександрівна, власник сайту psyvoloshyna.com.

Адреса ведення підприємницької діяльності: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194А, каб.223.

Контактні дані: тел.: 050-955-15-45, 097-620-48-87, email: n.voloshyna90@gmail.com

Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв’язку на сайті або формі подачі заявки на консультацію в оголошеннях Гугл Адвордс.

Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних для подальшого здійснення контакту.

2. Загальні положення

2.1. Дана Політика конфіденційності є офіційним типовим документом і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв’язку на сайті psyvoloshyna.com.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет.

2.5. Власник сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Власник сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Інтернет-сайті psyvoloshyna.com.

2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на сайті, попередня редакція зберігаються в архіві документації Власника сайту.

2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Власник сайту не перевіряє достовірність одержуваної інформації про Користувача.

3. Умови та цілі збору та обробки персональних даних користувачів 

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, і ін., передаються Власнику сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Власнику сайта через Форму зворотнього зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Власник сайту здійснює обробку інформації про Користувача з його згоди та з метою виконання зобов’язань перед користувачем сайту та/або надання послуг, пропонованих на сайті.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

4. Зберігання та виокристання персональних даних

Персональні дані Користувача зберігаються винятково на електронних носіях і використовуються винятково за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. Передача персональних даних

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України та цією Політикою конфіденційності.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. Терміни зберігання та знищення персональних даних

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Власника сайту шляхом видалення інформації, розміщеної Користувачем.

7. Права та обов’язки користувачів

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Власника сайту інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

8. Заходи для захисту інформації користувачів

Власник сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. Звернення користувачів

9.1. Користувач має право направляти Власнику сайту свої запити, в т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;

– відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;

– дату реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;

– текст запиту у вільній формі;

– підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

– запит у вільній формі на фірмовому бланку;

– дата реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;

– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Власник сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Власником сайту від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який спрямував запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.